"El temps dedicat en la imatge mai es temps perdut, ja que el podem recuperar amb aquella instantània que fou realitzada en una centèsima de segon, i vist així, qui no té aquest temps? -Xavi Juanola-"